• El. Paštas: info@superlita.lt

Greitas asociacijos steigimas steigimas

Asociacija - tai savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Jos tikslas yra koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

Steigti asociaciją gali ne mažiau kaip 3 asmenys.

Asociacija turi turėti vienasmenį valdymo organą bei visuotinį narių susirinkimą ar kitą organą.