• El. Paštas: info@superlita.lt

Greitas labdaros ir paramos fondo steigimas steigimas

Labdaros ir paramos fondas yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Jo tikslas - nustatyta tvarka teikti labdarą arba (ir) paramą bei kitokią pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

Labdaros ir paramos fondas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jo įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.

Labdaros ir paramos fondas privalo turėti dalininkų susirinkimą bei vienasmenį ar/ir kolegialų valdymo organą.