• El. Paštas: info@superlita.lt

Greitas viešosios įstaigos steigimas

Viešoji įstaiga (VšĮ) – pelno nesiekianti organizacija, kurios tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo, kultūrinę, sveikatos priežiūros ar kitokią visuomenei naudingą veiklą. 
  • viešąsias įstaigas gali steigti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys;
  • viešosios įstaigos gautas pelnas gali būti naudojamas tik jos įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti;
  • pelnas negali būti skiriamas dalininkams, viešosios įstaigos organų nariams, darbuotojų premijoms;
  • ribota civilinė atsakomybė. VšĮ dalininkai atsako tik įneštu turtu.